Дневен център за рехабилитация на деца

 

  АНТИКОРУПЦИЯ

  Подай сигнал!

 

  ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

 

  ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

 

 

А Н К Е Т А

Вашето мнение
е важно за нас »

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМАНЕ В ДЦРДНЗ

1. Направление за ползване на социални услуги (издава се от Дирекция “Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето” по местоживеене).
2. Доклад за социалния статус на дете (издава се от Дирекция “Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето” по местоживеене).
3. Експертно решение на ТЕЛК (ако има такова).
4.Епикризи от специализираните лечебни заведения, където е уточнена диагнозата.
5. Направление от личния лекар за рехабилитация.
6. Медицинско свидетелство (образец) с имунизационния статус на детето, изследвания за дизинтерия, салмонела и коли, изследване за глисти, изследване на майката за сифилис и СПИН.
7. Медицинска бележка от личния лекар, че детето не е в контакт със заразни болести.
8.Копие от акта за раждане на детето.
9.Декларация до директора на ДМСГД, заверена с подпис от родителите за информираност и съгласие по отношение на извършваните процедури.
10. Договор за предоставяне на социална услуга между ДМСГД и родителя, съгласуван с директора на Дирекция ”СП”.


Забележка:
1. Документите по тт.3, 4, 5, 6 и 7 се изискват и от Отдел “Закрила на детето” за оформяне на Направлението за ползване на социална услуга.
2. Ако детето е с неуточнена диагноза, но със съмнение за ДЦП или друго неврологично заболяване, е достатъчно да се представи направление от личния лекар.

Процедурите са ежедневни, като в дните сряда и четвъртък се провеждат масаж и гимнастика, а в понеделник, вторник и петък – занимания във воден басейн и плуване. С всяко дете работи екип от педиатър, кинезитерапевт, рехабилитатор, психолог и детска медицинска сестра, логопед и специален педагог.
ДЦРД функционира в ДМСГД гр.Силистра, ул.”Серес” 4.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докосни любовта!