Дневен център за рехабилитация на деца

 

  АНТИКОРУПЦИЯ

  Подай сигнал!

 

  ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

 

  ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

 

 

А Н К Е Т А

Вашето мнение
е важно за нас »

 

 

 

За кого е предназначена услугата ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

В Дневния център се провежда рехабилитация на деца с неврологични заболявания, заболявания на костно-мускулната система, соматични заболявания и аутизъм.

Услугите на дневния център са за децата, отглеждани в институцията и за деца, нуждаещи се от ежедневна рехабилитация и физиотерапия, отглеждани в семейна среда 

Децата се настаняват със следните документи:

1. Молба от родителите за ползване на медико-социална услуга рехабилитация

2. Епикриза от семейния лекар за здравословното състояние на детето, медицински документи от консултации със специалисти, хоспитализации, проведени клинични и апаратни изследвания.

3. Изследвания на децата за чревна патогенна флора /дизентерия, салмонела, коли/ и хелминти

4. Изследване за СПИН и сифилис на детето или майката

5. Направление от дирекция "Социално подпомагане" - отдел Закрила на детето по местоживеене на родителите за ползване на социална услуга. 

В центъра се осъществяват следните дейности:

Специфични рехабилитационни процедури:

· Лечебен масаж и гимнастика

· Кинезитерапевтични процедури във воден басейн;

· Подвижни игри на открито.

Педагогически занимания

· Обучение и възпитание

· Интеграция на децата с увреждане

· Психологически сеанси

Медицинско наблюдение на децата

· ежедневни прегледи от педиатри

· насочване за консултативни прегледи за оптимизиране на диагнозата и лечението.

· анализиране състоянието на децата и ежемесечно проследяване на физическото им развитие, психомоториката, промените в здравословното им състояние и актуализиране на индивидуалния рехабилитационен план

Работа с родителите на увредените деца:

· Обучение за провеждане на масаж и гимнастика при домашни условия

· Индивидуални и групови беседи за правилно отглеждане и възпитание на дете с проблеми

· Консултации с психолог.

Дейността на Дневният център е регламентирана в Правилника за вътрешния ред

Рехабилитационните процедури включват лечебен масаж и гимнастика, кинезитерапия по Войта, Бобат и Кабат, обучение по плуване, кинезитерапевтични упражнения във вода.

Работи се по изготвени рехабилитационни програми, регламентиращи вида на рехабилитационните процедури, продължителността им и степента на натоварване, както и етапите от обучението по плуване, очакваните крайни резултати и рискове.

Показатели при извършване на дейностите са:

· Подобряване физическото развитие на децата

· Предотвратяване на контрактури при деца с ДЦП и други парези

· Раздвижване на децата с централно-координационни смущения

· Трайни и необратими подобрения в двигателната дейност и нервно-психичното състояние на децата

· Недопускане на инциденти във водните басейни 

Рехабилитация чрез обучение по плуване

Плуването е въведено в ДМСГД град Силистра преди 20 години. Курса за обучение по плуване са преминали около 1000 деца от 40 дневна до 2 годишна възраст. За всяко дете се изготвя индивидуален рехабилитационен план, включващ кратки анамнестични данни, соматичен статус, медикаментозна терапия и параклинични изследвания, кинезитерапия. Заниманията в басейна са строго индивидуални и включват подводна гимнастика и плуване. Първите 5 дни се описва поведението на бебето във и извън водата - реакции, хранене, сън и бодърстване. Ежемесечно се проследява тегло, ръст, гръдна обиколка, нервно-психическо развитие, развитието на основното заболяване и положителните резултати от обучението по плуване

Плуването се провежда от екип – рехабилитатор лекар и физиотерапевтична сестра. Присъствието на лекар – педиатър е задължително условие, поради малката възраст на децата и тежестта на някои заболявания.

Първите 10 занимания са ежедневни или през ден, след което се редуцират до 3 на седмица. Свободните от плуване дни, се използват за разходки на открито, масажи и гимнастика на “суша”. Плуването се провежда в часовете за бодърстване на бебетата, поне 1 час след нахранване и 0.5 ч. преди хранене. Преди потапянето в басейна, се правят масаж и гимнастика според възрастта и заболяването на детето.

 

Защо използваме плуването за рехабилитация и лечение на болното дете?

Чрез водата и нейните физични и механични свойства ние събираме на едно формите за закаляване на детския организъм-въздух и вода, а през топлите сезони със занимания в открит басейн и слънце. Чрез плуването се усъвършенства терморегулацията, увеличават се съпротивителниите сили на организма към простудни фактори. Тренира се издържливостта към натоварване.

По време на обучението по плуване използваме кинезитерапевтичните методи за лечение на неврологичните заболявания. Предимството е, че във водата те могат да се приложат в много по-малка възраст на детето и водят до по - голям и траен терапевтичен ефект. Например акушерската парализа, която най-често е родова травма, засяга горния крайник и води до парализа на мускулатурата му. Лечението започва още първите дни след появата на парализата. При плуването се поддържа трофиката на мускулите, обема на движение в ставите на засегнатите области. Пасивните упражнения, които правим и рефлекторното събуждане на волеви контракции чрез дразнене на определени кожни зони на болния крайник, много бързо довеждат до активните му движения. При луксация и сублуксация на тазобедрената става или съмнения за такава, упражненията са предимно на долните крайници в положение на абдукция и флексия, и репозицията на главата на бедрената кост се постига лесно. Избягват се неприятните за детето продължителни процедури и статични положения, ако лечението се провежда само на "суша"..

Обучението по плуване в Дневния център Силистра се провежда по методика, разработена от д-р Таня Стойкова. По нейната методика обучението на децата по плуване преминава през три етапа.

През първия етап на обучение детето се приспособява към водната среда. Продължителността на този етап е различна, в зависимост от тежестта на увреждането на мозъка и възрастта на детето, но не повече от 5 занимания. Колкото е по-малка възрастта, толкова е по-кратко времето за адаптация на детето към водната среда.

Най-бързо се приспособяват недоносено-родените деца. По-продължителен е периодът на адаптация на децата с детска церебрална парализа над 1 годишна възраст. Тези деца са неподвижни на "сушата", с преобладаващи отрицателни емоции; често са със силен спазъм на крайниците и с болезнени движения в ставите. Те реагират с плач при всяко действие от страна на обучаващия, независимо дали са във водата или на "на сушата".

През втория етап детето се обучава да диша правилно и да координира движенията си във водата като задържа тялото си над водната повърхност. Продължителността на втория етап е 10-15 занимания, а времетраенето на едно занимание е 10-20 минути. Този етап е най-важен за обучението по плуване и за постигнатите от него резултати.

През третия етап на обучение се усъвършенстват движенията на крайниците на детето . Продължителността на третия етап е 10-15 занимания, а времетраенето на всяко занимание е 20-30 минути. През третия етап се усъвършенства плуването на детето. То вече е запознато със всичко, което трябва да прави. Детето умее да контролира дишането си, прави движения във водата по гръб и по корем, задържа се на повърхността и. През този етап се правят кинезитерапевтични упражнения за усъвършенстване на движенията и координацията на крайниците. През третия етап се упражнява ходене във водата по дъното на басейна за деца над 11 месечна възраст.

След приключване на курса по обучение по плуване, който е с продължителност 3 месеца, плуването продължава като закалителна, рехабилитационна и емоционална процедура в големия басейн. Тук заниманията са групови, като всяко дете се придружава от възрастен. Рехабилитатор, лекар и психолог ръководят заниманията, които са предимно под формата на игра. Децата и възрастните са спокойни и уверени, защото детето е тренирало достатъчно своята издръжливост, може да се придвижва самостоятелно във водата, да спре и да си почине когато се умори.

Въпреки доказаното положително въздействие на плуването върху детския организъм, макар и много рядко може да се получат някои усложнения като бактериална инфекция на стомашно-чревния тракт и на кожата, аспирация и водна интоксикация, хипертермичен гърч, хипогликемия, фрактура от подхлъзване в големия басейн Стриктното спазване на методиката за обучение по плуване на деца с неврологични заболявания, на хигиенно-епидемиологичните изисквания за обслужването на басейните и присъствието на лекар по време на обучението, е гаранция за недопускането на тези усложнения.

 

Възрастта на детето за обучение по плуване е не по-малка от 2 месеца за децата на Дома и над 6 месеца за домашно отглежданите деца.

Температурата на въздуха в помещенията с басейните е 20-22 градуса по Целзий, а на водата в басейните 35-37 градуса по Целзий.

По време на обучението в басейна не се допуска преохлаждане и пренатоварване на детето, което се установява по настръхналата му кожа и посинелите устни.

Обучението по плуване на децата до 2 годишна възраст в малкия басейн е индивидуално, като обучаващият е извън. басейна. Обучението по плуване в големия басейн е групово-по 5-8 деца на занимание, които са в басейна заедно с обучаващия екип и с родителите си.

Групата на индивидуално обучаваните да плуват в малкия басейн трябва да бъде не повече от 12 деца за деня. Правенето на водни процедури в малкия басейн става с не повече от 3 деца, а в големия басейн с не повече от 8 деца едновременно.

Курсът на обучение по плуване е с максимална продължителност 1 месец за здравите деца и 3 месеца при увредените деца.

Заниманията по плуване трябва да предизвикват положителни емоции у децата, а не страх и плач от водата. По време на заниманията в залата звучи тиха класическа музика

Наблюденията ни показаха, че чрез комплексна кинезитерапия и обучение по плуване, децата с различни заболявания и Детска церебрална парализа се раздвижват първо във водата и после на сушата. На сушата децата с Детска церебрална парализа не могат да се придвижат с пълзене до играчка и да протегнат ръка за да я вземат, но в басейна същите тези деца се придвижват чрез плуване като движат енергично ръцете и краката си и се добират до топката, играят си с обръча, ходят водени за ръце по дъното на басейна без да кръстосват краката си.

Във водата се стимулира общото развитие на детския организъм, неговите двигателни и психически функции, подобрява се координацията на движенията, стабилизира се седенето, изправянето и ходенето, а с това се предотвратява и бъдещото инвалидизиране на децата с Детска церебрална парализа.

Чрез обучението по плуване на децата се предлагат нови възможности за активни движения, нови усещания, нови впечатления и емоции, които помагат на тези деца да се приемат като равнопоставени на другите деца.

Грижата за бъдещето на децата с централни и периферни парализи изисква ранно откриване на заболяването и ранно започване на рехабилитацията. Установяването на изоставане в психомоторното развитие на децата трябва да става своевременно от родителите и личните лекари най-късно на 3-4 месечна възраст. Клиничното изследване на личните лекари може да се допълва с извършване на трансфонтанелна ехография и консултиране на детето с детски невролог. Уточняването на диагнозата и назначаването от детския невролог на ранна рехабилитация на децата по същество е профилактика на двигателното и психичното инвалидизиране на децата.

Ако рехабилитацията чрез кинезитерапия и обучение по плуване се започне в началото на второто полугодие, по наши данни 75% от децата с лека и средна степен на Детска церебрална парализа в следващите една-две години се оказват практически оздравели деца.

Децата с неврологични заболявания и преди всичко тези с Детска церебрална парализа заслужават грижата на своите родители и на цялото общество, в това число и на екипа, работещ в Дневния център на ДМСГД Силистра.

В Дневния център работят специалисти, подготвени за работа с деца с проблеми: педиатри, преминали курс за следдипломна квалификация по плуване на кърмачета, курс за лечение и рехабилитация на деца с ДЦП, рехабилитатор и кинезитерапевт; психолог със завършен курс за работа с деца в риск.

Дневният център разполага и функционира с добра материална база за провеждане на рехабилитационните процедури и плуването с разкрити 20 легла и възможности за увеличаване броя на леглата при необходимост. Създадени са условия и се приемат деца, отглеждани в домашна обстановка, които се нуждаят от рехабилитация и специфични грижи.

 

 

Необходими документи за приемане в ДЦРД ››

Правилник за вътрешния ред в ДЦРД ››

Социални услуги в общността ››

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докосни любовта!