История и развитие

 

  АНТИКОРУПЦИЯ

  Подай сигнал!

 

  ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

 

  ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

 

 

А Н К Е Т А

Вашето мнение
е важно за нас »

 

Историята на Домовете за медико-социални грижи в нашата страна е дълга. Те водят началото си през 1935 г. от благотворителните дружества “Постоянни ясли”. На 08.12.1960 г. се разкрива и силистраенския дом - заведение, което ще поеме отглеждането на лишените от родителски грижи деца на възраст от 0 до 3 години. През 1961 г. там се отглеждат 50 деца от един лекар, 7 мед.сестри, 1 педагог, 6 детегледачки и 6 души помощен персонал. Условията за работа са трудни: отдалечени сгради, отопление на дърва и въглища, ръчно пране и липса на топла вода. На 01.06.1966 г. домът е преместен в нова сграда, в която е и детското отделение на МБАЛ Силистра, с капацитет 70 деца, парно отопление, машинно пране и топла вода.

На 02.11.1980 г домът е преместен в нова, специално построена пететажна сграда за 200 деца, за които се грижи 131 души персонал. Там в продължение на 18 г. Домът функционира като специализирано заведение за деца с висока степен на недоносеност, увредени деца и такива с тежки аномалии, нуждаещи се от интензивно лечение и реанимация. През през 1998 г. отделението за недоносени деца е преместено от ДМД в структурата ма МБАЛ Силистра.

С постановление N :20 на МС от 2000 г домовете “Майка и дете” се определят като лечебни заведения създадени от държавата, получаващи името Дом за медико-социални грижи за деца, осъществяващи продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за деца на възраст 0-3 години, отглеждане и рехабилитация на увредени деца до 7 годишна възраст. Трайното намаляване на раждаемостта в региона и на децата, нуждаещи се от настаняване, налага последното преместване на дома в по-малка, но по-функционална сграда. Реконструирана е в съответствие с изискванията за максимално доближени до семейната среда условия. Намира се в крайбрежната зона на гр.Силистра в близост до жилищен район. Сградата е достъпна за хора с увреждания. Обслужва общините от областта: Силистра, Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и Тутракан.

В края на 2004 г. в ДМСГД е разкрит Дневен център за рехабилитация на деца с увреждания. В него се предлагат медико-социални услуги на деца от Дома и деца, отглеждани в домашни условия. До сега в ДМСГД са отглеждани над 7000 деца, от които 4800 са се върнали при биологичните си родители, 1800 са осиновени в страната, 300 са осиновени в чужбина и 100 са насочени в социални заведения.

Помещенията за отглеждане на децата са разположени на два етажа: І-ви етаж-жилищния блок и приемно-изолационния сектор; ІІ-ри етаж отделение за деца с тежки аномалии на медицинския блок и жилищен блок за деца от 6 м.до 18 м.

Разположението, дизайнът и размерите на помещенията са в съответствие с целите и функциите, за които е предназначен. Обзавеждането е изцяло подновено, дограмата е алуминиева и PVC . Обособени са помещения за насърчаване извършването на различни видове занимания извън жилищните помещения. Домът разполага с три басейна / един с вместимост 3 куб.м за деца до 18 мес., голям закрит басейн с вместимост 48 куб.м. за деца над 18 мес. и открит басейн на двора/, предназначени за извършване на закалителните процедури, рехабилитацията и свободните игри и плуване във воден басейн; зала за рехабилитация; зала за почивка на персонала, събрания, бюфет-сладкарница и стая за среща на децата с посетители. В двора и коридорите на заведението уют създават и отглежданите от персонала зелени насаждения, цветни лехи и стайни цветя.

ДМСГД Силистра е с-дългогогодишна практика и създадени традиции в областта на рехабилитацията на деца с медико-социални проблеми. Лекарите от дома имат разработени собствени обосновани програми за закаляване, рехабилитация и възпитание на бебета чрез обучение по плуване; преминали изпитанието на времето. В ДМСГД от 1988 г. са преминали курс на обучение по плуване над 1000 бебета от региона и страната.

Заведението е отворено за обществото и всеки, който желае може да се запознае с живота в него.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докосни любовта!